Η IONIAN ECO ιδρύθηκε το 2007 από τον Κωνσταντίνο Πρέντζα (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) και την σύζυγό του Ελένη Μεσολωρά (Μοριακός Βιολόγος MSc). Δραστηριοποιείται στην Κεφαλονιά και τα γύρω νησιά (Ιθάκη, Ζάκυνθος και Λευκάδα) στους τομείς:

 • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Βιοκλιματικών εφαρμογών.
 • Εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Διαχείρισης υδάτων.
 • Ανακύκλωσης.

Το τεχνικό τμήμα της IONIAN ECO αναλαμβάνει να δώσει τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση για:

 1. Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτόνομα & διασυνδεδεμένα.
 2. Μαγνητικά συστήματα προστασίας κατά των αλάτων MAGNETIZER με ευεργετικά αποτελέσματα σε πισίνες, boilers , πλυντήρια, σωληνώσεις, τόσο σε βλάβες όσο και σε εξοικονόμηση ενέργειας.
 3. Ηλεκτρικούς πίνακες ΣΑΕ για μείωση άεργου ισχύος σε βιολογικούς, αντλιοστάσια, αφαλατώσεις, ξενοδοχεία.
 4. Οικολογική θέρμανση Υπέρυθρης Ακτινοβολίας Redwell
 5. Οικολογική πισίνα, απολύμανση νερού χωρίς χλώριο!
 6. Δεξαμενές μεταλλικές αποθήκευσης νερού για ύδρευση.
 7. Βιοκλιματική σχεδίαση κατοικιών και οικολογικές εφαρμογές (αλουμίνια, θερμομόνωση, σκίαση, οικολογικά υλικά, χρώματα) .