Navigation:: Home arrow Μagnetizer arrow Προστασία κατά των αλάτων

Προστασία κατά των αλάτων

Αντιμετώπιση Προβλημάτων σκληρού νερού με την τεχνολογία Magnetizer

Με αφορμή το πρόγραμμα του Υ.ΠΕ.ΚΑ. “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” και λαμβάνοντας υπόψη

v τη γενικότερη ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

v το πνεύμα στο οποίο κινείται το Υ.ΠΕ.ΚΑ.

v την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών, ειδικών και μη, στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας

ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με ειδίκευση στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, δραστηριοποιούμενος τα δύο τελευταία χρόνια στην Κεφαλωνιά, θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόβλημα που δημιουργεί το σκληρό νερό σε όλη τη νησιωτική χώρα αλλά και σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος.

Tα κυριότερα προβλήματα που δημιουργεί το σκληρό νερό είναι:

v Δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων (σωληνώσεις, θερμοσίφωνες, Boiler, λέβητες, πλυντήρια, βραστήρες), λόγω της επικάθησης αλάτων, από την οποία προκαλείται ηλεκτρόλυση και οξείδωση με αποτέλεσμα να τρυπάνε τα μέταλλα των ως άνω συσκευών.

v Εκτεταμένη χρήση χημικών, επικίνδυνων για το περιβάλλον(υδροφόρο ορίζοντα) και την υγεία των ανθρώπων, με σκοπό να αντιμετωπιστεί η επικάθηση αλάτων στους επαγγελματικούς και τους οικιακούς χώρους (χημικοί καθαρισμοί σε καφετιέρες, πισίνες, μπάνια κ.α.).

v Αύξηση ποσότητας καθαριστικών και απορρυπαντικών λόγω σκληρότητας νερού με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα με επικίνδυνα χημικά.

v Αύξηση δόσεων χλωρίου στις πισίνες (ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές).

v Σπατάλη ενέργειας, ιδίως σε Boiler, θερμοσίφωνες, λέβητες κεντρικής θέρμανσης, πλυντήρια δεδομένου του ότι η επικάθηση αλάτων στις αντιστάσεις στις σερπαντίνες και τα τοιχώματα των λεβήτων καθυστερεί τη μεταφορά θερμότητας εξ επαγωγής με αποτέλεσμα την κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας ώστε να πετύχουμε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Σημειωτέον ότι μόνο στον δημόσιο τομέα (κολυμβητήρια, νοσοκομεία, σχολεία) οι απώλειες ενέργειας είναι τεράστιες.

Έρευνες Πανεπιστημίων του εξωτερικού έχουν καταδείξει το πρόβλημα που δημιουργεί η επικάθηση αλάτων και το πώς υπερτερούν οι μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος με μαγνητικά συστήματα (προσωπική εκτίμηση ότι αποτελεί περισσότερο οικολογικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και πιο οικονομικό) σε σχέση με άλλες μεθόδους που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως αποσκληρυντές, αφαλατωτές κ.α.

Έχοντας πραγματοποιήσει αρκετές εφαρμογές στην Κεφαλωνιά δύναμαι να βεβαιώσω σχετικά με τα σημαντικά οφέλη της εν λόγω εφαρμογής, τα οποία συνοπτικά είναι τα κάτωθι:

  1. Δημιουργία λιγότερων αποβλήτων επικίνδυνων για το περιβάλλον (boilers, λέβητες, πλυντήρια κ.α.) ενόψει του ότι αποδεδειγμένα αυξάνεται ο χρόνος ζωής των συσκευών αυτών όταν προστατεύονται από τα άλατα.
  2. Προστασία του υδροφόρου ορίζοντα καθόσον οι ποσότητες χημικών που καταλήγουν σε αυτόν μειώνονται δραματικά.
  3. Προστασία της υγείας των πολιτών δεδομένου ότι δεν εισπνέουν πλέον τα χημικά που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό αλάτων.
  4. Εξοικονόμηση χρημάτων και ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού ενόψει του ότι μειώνεται η χρήση καθαριστικών-απορρυπαντικών και χημικών κατά των αλάτων.
  5. Σε ξενοδοχεία, βιομηχανία και γενικά επαγγελματικούς χώρους μείωση του κόστους συντήρησης και κόστους αντικατάστασης μηχανημάτων.
  6. Μείωση λογαριασμών της ΔΕΗ και λιγότερο CO2 στην ατμόσφαιρα εφόσον δεν υπάρχει σπατάλη ενέργειας σε boilers, λέβητες, θερμοσίφωνες, πλυντήρια.
  7. Οικολογικός και οικονομικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος εφόσον δεν απαιτούνται αναλώσιμα και ενέργεια για να λειτουργήσει.

Ενδεικτικά αναφέρω πως το κόστος για μονοκατοικία στο Αργοστόλι (ήτοι πολύ σκληρό νερό) είναι 1.000 – 1.500€ για ολική προστασία (σωληνώσεις, βρύσες, κεντρική θέρμανση, ηλιακός ή ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, πισίνα) με μαγνητικό σύστημα τεχνολογίας Magnetizer το οποίο δεν απαιτεί ενέργεια για να λειτουργήσει ούτε αναλώσιμα και συνεπώς δεν υπάρχει κόστος συντήρησης.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω την θετική επίδραση των μαγνητικών συστημάτων ( Magnetizer) στην καύση του πετρελαίου.

Σε τοποθετήσεις στην Κεφαλωνιά: α) Στο κολυμβητήριο Αργοστολίου και β)σε δύο μονοκατοικίες στο Αργοστόλι παρατηρήσαμε, όταν έγιναν οι μετρήσεις καυσαερίων, πως αυξήθηκε ο βαθμός απόδοσης της κεντρικής θέρμανσης μόνο με την τοποθέτηση του Magnetizer χωρίς να γίνουν άλλες ρυθμίσεις και η καύση έγινε πεντακάθαρη αφού μετά από μία σαιζόν λειτουργίας το τζαμάκι του λέβητα δε μαύρισε στο ελάχιστο!!

Παρόλο που είναι δύσκολη η ακριβής μέτρηση της εξοικονόμησης πετρελαίου λόγω των διαφορετικών συνθηκών κάθε χειμώνα εκτιμήθηκε εξοικονόμηση στο καύσιμο της τάξεως του 8-10% σε κάθε εφαρμογή. Επίσης τα κατάλοιπα της καύσης στο λέβητα ήταν πολύ λίγα με τη χρήση του Magnetizer γεγονός θετικό για το όριο ζωής του λέβητα.

texnikos-asfaleias-kefalonia